Harris Product Group

החברה המובילה בעולם בייצור ציוד לעבודה עם אוטוגן

Catalina Cylinders

חברה אמריקאית בעלת שם בינלאומי לייצור מיכלי אלומיניום במגוון גדלים

זיקה

חברה ישראלית המתמחה בייצור אלקטרודות וסלילי ריתוך