קטלוג בעברית למוצרי האריס Harris

תעודת הסמכה לביצוע בדיקות הידרוסטטיות

ביצוע בדיקות הידרוסטטיות למיכלי לחץ בהתאם לתקן ישראלי 712

תעודת מפיץ מורשה לחברת Harris Product Group